European Funds

Zaven sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Ekspansja międzynarodowa firmy Zaven poprzez udział w targach branżowych oraz działania promocyjne.

Wkład Funduszy Europejskich: 326 700.00 zł